Sběrná střediska

 • Překladiště odpadů Drnholec

  Provozovna se skládá z obloukové haly a jejich přilehlých pozemků v obci Drnholec.

  Účelem provozovny je sběr, výkup, shromažďování a třídění odpadů od různých původců a dodavatelů odpadů.

  Odpady, které je možno recyklovat, se zde dotřiďují, lisují a odvážení k dalšímu zpracování. 

  Odpady, které již není možno dále zpracovávat, se odvážejí do spalovny k ukončení životnosti odpadu.

  Provozní doba

  VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY V NOVINKÁCH A NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!

  • Pondělí - Pátek: 7.00 - 14.30
  • Sobota - Neděle: Zavřeno

  Vedoucí provozu

  • Jana Křibíková, 736 516 025, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

  Seznam odpadů přijímaných do zařízení

  Kód odpadu

  Kategorie

  Název

  03 01 05

  O

  Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

  03 03 08

  O

  Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

  07 02 13

  O

  Plastový odpad

  12 01 05

  O

  Plastové hobliny a třísky

  15 01 01

  O

  Papírové a lepenkové obaly

  15 01 02

  O

  Plastové obaly

  15 01 03

  O

  Dřevěné obaly

  15 01 05

  O

  Kompozitní obaly

  15 01 06

  O

  Směsné obaly

  15 01 07

  O

  Skleněné obaly

  15 01 09

  O

  Textilní obaly

  16 01 03

  O

  Pneumatiky

  16 01 19

  O

  Plasty

  16 01 20

  O

  Sklo

  17 01 01

  O

  Beton

  17 01 02

  O

  Cihly

  17 01 03

  O

  Tašky a keramické výrobky

  17 01 07

  O

  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

  17 02 01

  O

  Dřevo

  17 02 02

  O

  Sklo

  17 02 03

  O

  Plasty

  17 05 04

  O

  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

  17 05 06

  O

  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

  17 09 04

  O

  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

  19 08 01

  O

  Shrabky z česlí

  19 08 02

  O

  Odpady z lapáků písku

  19 12 01

  O

  Papír a lepenka

  19 12 04

  O

  Plasty a kaučuk

  19 12 05

  O

  Sklo

  19 12 07

  O

  Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

  19 12 08

  O

  Textil

  19 12 12

  O

  Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

  20 01 01

  O

  Papír a lepenka

  20 01 02

  O

  Sklo

  20 01 10

  O

  Oděvy

  20 01 11

  O

  Textilní materiály

  20 01 36

  O

  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 – pouze nekompletní

  20 01 38

  O

  Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

  20 01 39

  O

  Plasty

  20 02 01

  O

  Biologicky rozložitelný odpad

  20 02 02

  O

  Zemina a kameny

  20 02 03

  O

  Jiný biologicky nerozložitelný odpad

  20 03 01

  O

  Směsný komunální odpad

  20 03 03

  O

  Uliční smetky

  20 03 07

  O

  Objemný odpad

   • pneumatiky pouze do průměru 120 cm
 • Sběrné středisko odpadů Drnholec

  Dne1.7.2013 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Drnholec, které provozuje společnost STKO, spol. s r.o. s podporou městyse Drnholec.

  Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městyse Drnholec a města Mikulov. 

  Občané Ivaně, Klentnice a Perné při odložení stavební suti musí předložit doklad o zaplacení poplatku za likvidaci tohoto druhu odpadu.

  Sběrné středisko odpadů najdete v městyse Drnholec, na ulici Na Rybníčku. 

  Kontaktní osoba

  • Oksana Šuhájková, vedoucí provozu, 736 516 003
  • Martina Vránová, obsluha SSO, 736 516 005

  Provozní doba

  VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY V NOVINKÁCH A NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!

  • Pondělí - Středa: Zavřeno
  • Čtvrtek: 13:00 - 17:00
  • Pátek: Zavřeno
  • Sobota: 7:30 - 11:00
  • Neděle: Zavřeno

  Přijímané odpady

  Přijímané odpady na Sběrné středisko odpadů Drnholec jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

  Kategorie přijímaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, zářivky, baterie a mnoho dalších). 

  Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

  • objemné odpady (nábytek, koberce...)
  • nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, pračky, televize, monitory...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
  • stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích
 • Sběrné středisko odpadů Ivaň

  Dne 17.8.2013 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Ivaň, které provozuje společnost STKO, spol. s r.o. s podporou obce Ivaň.

  Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městyse Drnholec a města Mikulov.

  Občané Ivaně, Klentnice a Perné při odložení stavební suti musí předložit doklad o zaplacení poplatku za likvidaci tohoto druhu odpadu.

  Sběrné středisko odpadů najdete v blízkosti firmy Agroproduct spol. s r.o. Ivaň.

  Kontaktní osoba

  • Oksana Šuhájková, vedoucí provozu, 736 516 003
  • František Pláteník, obsluha SSO

  Provozní doba

  VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY V NOVINKÁCH A NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!

  • Pondělí - Pátek: Zavřeno
  • Sobota: 8:00 - 14:00
  • Neděle: Zavřeno

  Přijímané odpady

  Přijímané odpady na Sběrné středisko odpadů Ivaň jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

  Kategorie přijímaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, zářivky, baterie a mnoho dalších). 

  Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

  • objemné odpady (nábytek, koberce...)
  • nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, pračky, televize, monitory...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
  • stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích
 • Sběrné středisko odpadů Klentnice

  Dne 15.2.2016 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Klentnice, které provozuje společnost STKO, spol. s r.o. s podporou obce Klentnice.

  Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městyse Drnholec a města Mikulov. 

  Občané Ivaně, Klentnice a Perné při odložení stavební suti musí předložit doklad o zaplacení poplatku za likvidaci tohoto druhu odpadu.

  Sběrné středisko odpadů najdete v obci Klentnice směrem od hřbitova k autoopravně.

  Kontaktní osoba

  • Oksana Šuhájková, vedoucí provozu, 736 516 003
  • Martina Vránová, obsluha SSO, 736 516 005

  Zkušební otvírací doba

  VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY V NOVINKÁCH A NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!

  • Pondělí - Pátek: Zavřeno
  • Sobota: 14:00 - 16:00
  • Neděle: Zavřeno

  Přijímané odpady

  Přijímané odpady na Sběrné středisko odpadů Klentnice jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

  Kategorie přijímaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, léky, zářivky, baterie a mnoho dalších). 

  Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

  • objemné odpady (nábytek, koberce...)
  • nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, ledničky, televize, monitory...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
  • stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích
 • Sběrné středisko odpadů Mikulov

  Dne 1.11.2012 bylo otevřeno sběrné středisko odpadů Mikulov, které provozuje společnost STKO, spol. s r.o. s podporou města Mikulova.

  Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů Mikulova, po jejich prokázání občanským průkazem.


  Odpady zde mohou odevzdávat i firmy dle aktuálního ceníku pro jednotlivé odpady. 

  UPOZORNĚNÍ
  Vzhledem k vysokým provozním a administrativním nákladům sběrného dvora v Mikulově je od 1.4.2024 účtován podnikatelům, kteří daný měsíc využili služeb tohoto sběrného dvora, měsíční poplatek ve výši 100 Kč bez DPH v případě, že měsíční fakturace za odevzdané odpady nepřekročí částku 100 Kč bez DPH. Děkujeme za pochopení.


  Sběrné středisko odpadů najdete na adrese: Brněnská 65, vjezd branou vedle sídla společnosti STKO, spol. s r.o.

  Sběrné středisko odpadů Mikulov
  Brněnská 65, 692 01 Mikulov
  V areálu společnosti STKO, spol. s r.o.

  Kontaktní osoba

  • Eva Hrubá, 602 253 681

  Provozní doba

  VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY V NOVINKÁCH A NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!

  • Pondělí - Pátek: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
  • Sobota: 8:00 - 14:30
  • Neděle: Zavřeno

  Přijímané odpady

  Přijímané odpady na sběrné středisko odpadů Mikulov jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení. Kategorie přijímaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, zářivky, baterie a mnoho dalších). 

  Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

  • objemné odpady (nábytek, koberce...)
  • nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, pračky, televize, monitory...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
  • stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích
  • pneumatiky pouze do průměru 120 cm
  • a další viz níže...
  Kód odpadu Kategorie Název
  02 01 03 O Odpady rostlinných pletiv
  02 01 04 O Odpadní plasty (kromě obalů)
  02 01 10 O Kovové odpady
  02 02 04 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
  02 03 04 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
  02 06 01 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
  03 03 08 O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
  07 02 13 O Plastový odpad
  07 03 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
  08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  08 01 17 N Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  08 03 17 N Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
  08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  09 01 07 O Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
  12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů
  12 01 03 O Piliny a třísky neželezných kovů
  12 01 05 O Plastové hobliny a třísky
  12 01 09 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
  12 01 14 N Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
  13 01 05 N Nechlorované emulze
  13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje
  13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
  13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
  13 02 07 N Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
  13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje
  13 05 03 N Kaly z lapáků nečistot
  14 06 03 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
  15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly
  15 01 02 O Plastové obaly
  15 01 03 O Dřevěné obaly
  15 01 04 O Kovové obaly
  15 01 05 O Kompozitní obaly
  15 01 06 O Směsné obaly
  15 01 07 O Skleněné obaly
  15 01 09 O Textilní obaly
  15 01 10 O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
  15 01 11 N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
  15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
  15 02 03 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
  16 01 03 O Pneumatiky
  16 01 07 N Olejové filtry
  16 01 13 N Brzdové kapaliny
  16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
  16 01 17 O Železné kovy
  16 01 18 O Neželezné kovy
  16 01 19 O Plasty
  16 01 20 O Sklo
  16 02 13 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 2)
  16 03 03 N Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
  16 05 06 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
  16 06 01 N Olověné akumulátory
  16 06 02 N Niklkadmiové baterie a akumulátory
  16 06 04 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
  16 06 05 O Jiné baterie a akumulátory
  17 01 01 O Beton
  17 01 02 O Cihly
  17 01 03 O Tašky a keramické výrobky
  17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
  17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
  17 02 01 O Dřevo
  17 02 02 O Sklo
  17 02 03 O Plasty
  17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
  17 04 01 O Měď, bronz, mosaz
  17 04 02 O Hliník
  17 04 03 O Olovo
  17 04 04 O Zinek
  17 04 05 O Železo a ocel
  17 04 06 O Cín
  17 04 07 O Směsné kovy
  17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10
  17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
  17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
  17 06 01 N Izolační materiály s obsahem azbestu
  17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
  17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest
  17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
  19 08 02 O Odpady z lapáků písku
  19 08 09 O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
  19 10 01 O Železný a ocelový odpad
  19 10 02 O Neželezný odpad
  19 12 01 O Papír a lepenka
  19 12 02 O Železné kovy
  19 12 03 O Neželezné kovy
  19 12 04 O Plasty a kaučuk
  19 12 05 O Sklo
  19 12 07 O Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
  19 12 08 O Textil
  19 12 10 O Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
  19 12 12 O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
  20 01 01 O Papír a lepenka
  20 01 02 O Sklo
  20 01 08 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
  20 01 10 O Oděvy
  20 01 11 O Textilní materiály
  20 01 13 N Rozpouštědla
  20 01 14 N Kyseliny
  20 01 15 N Zásady
  20 01 17 N Fotochemikálie
  20 01 19 N Pesticidy
  20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
  20 01 23 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
  20 01 25 O Jedlý olej a tuk – nejedná se o VŽP
  20 01 26 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
  20 01 27 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
  20 01 28 O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
  20 01 33 N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
  20 01 34 O Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
  20 01 35 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 – pouze nekompletní
  20 01 36 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 – pouze nekompletní
  20 01 38 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
  20 01 39 O Plasty
  20 01 40 O Kovy
  20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad
  20 02 02 O Zemina a kameny
  20 02 03 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad
 • Sběrné středisko odpadů Pasohlávky

  Dne 1.7.2013 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Pasohlávky, které provozuje společnost STKO, spol. s r.o. s podporou obce Pasohlávky.

  Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městyse Drnholec a města Mikulov. 

  Občané Ivaně, Klentnice a Perné při odložení stavební suti musí předložit doklad o zaplacení poplatku za likvidaci tohoto druhu odpadu.

  Sběrné středisko odpadů najdete v obci Pasohlávky směrem k hřbitovu.

  Kontaktní osoba

  • Oksana Šuhájková, vedoucí provozu, 736 516 003
  • Leopold Golej, obsluha SSO

  Provozní doba

  VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY V NOVINKÁCH A NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!

  • Pondělí - Úterý: Zavřeno
  • Středa: 15:00 - 18:00
  • Čtvrtek: Zavřeno
  • Pátek: 15:00 - 18:00
  • Sobota: 9:00 - 12:00
  • Neděle: Zavřeno

  Přijímané odpady

  Přijímané odpady na Sběrné středisko odpadů Pasohlávky jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

  Kategorie přijímaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, zářivky, baterie a mnoho dalších). 

  Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

  • objemné odpady (nábytek, koberce...)
  • nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, pračky, televize, monitory...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
  • stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích
 • Sběrné středisko odpadů Perná

  Dne 1.7.2013 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Perná, které provozuje společnost STKO, spol. s r.o. s podporou obce Perná.

  Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městyse Drnholec a města Mikulov. 

  Občané Ivaně, Klentnice a Perné při odložení stavební suti musí předložit doklad o zaplacení poplatku za likvidaci tohoto druhu odpadu.

  Sběrné středisko odpadů najdete v blízkosti nově vybudované čistírny odpadních vod v obci Perná.

  Kontaktní osoba

  • Oksana Šuhájková, vedoucí provozu, 736 516 003
  • Martina Vránová, obsluha SSO, 736 516 005

  Provozní doba

  VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY V NOVINKÁCH A NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!

  • Pondělí - Úterý: Zavřeno
  • Středa: 15:00 - 17:00
  • Čtvrtek - Pátek: Zavřeno
  • Sobota: 11:30 - 13:30
  • Neděle: Zavřeno

  Přijímané odpady

  Přijímané odpady na Sběrné středisko odpadů Perná jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

  Kategorie přijímaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, zářivky, baterie a mnoho dalších). 

  Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

  • objemné odpady (nábytek, koberce...)
  • nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, pračky, televize, monitory...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
  • stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích
 • Sběrné středisko odpadů Strachotín

  Dne 1.10.2014 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Strachotín, které provozuje společnost STKO, spol. s r.o. s podporou obce Strachotín.

  Toto zařízení slouží k příjmu odpadů od občanů obce Strachotín. 

  Za odpady skupiny 20 dle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.), např. objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, textil, vyřazené elektrozařízení, zářivky, jedlý olej a tuk jsou od občanů přijímány ZDARMA.

  Odpady, které není možné zařadit do této skupiny, např. stavební suť, dřevěné obaly, pneumatiky, motorový olej, obaly od nebezpečných látek, jsou od občanů přijímány dle platného ceníku:

  • Pytel: 20,- Kč
  • Kolečko zahradnické: 35,- Kč
  • Ruční vozík: 60,- Kč
  • Malý autopřívěs do 500 kg: 100,- Kč
  • Velký autopřívěs do 750 kg: 150,- Kč

  Sběrné středisko odpadů najdete za PPS AGRO a.s. Strachotín.

  Kontaktní osoba

  • Oksana Šuhájková, vedoucí provozu, 736 516 003
  • Petr Jurča, obsluha SSO

  Provozní doba

  VĚNUJTE POZORNOST ZMĚNÁM PROVOZNÍ DOBY V NOVINKÁCH A NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH!

  • Pondělí - Úterý: Zavřeno
  • Středa: 16:00 - 18:00
  • Čtvrtek - Pátek: Zavřeno
  • Sobota: 8:00 - 11:00
  • Neděle: Zavřeno

  Přijímané odpady

  Přijímané odpady na Sběrné středisko odpadů Strachotín jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

  Kategorie přijímaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, zářivky, baterie a mnoho dalších). 

  Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

  • objemné odpady (nábytek, koberce...)
  • nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
  • elektrospotřebiče (ledničky, pračky, televize, monitory...)
  • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
  • stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
  • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

Sídlo

 • STKO, spol. s r.o.
 • Brněnská 65, 692 01 Mikulov

Služby

 • nakládání s odpady vyjma nebezpečných
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • odvoz a odstranění objemného odpadu
 • mytí odpadních nádob 

 • likvidace černých skládek
 • prodej štěrků a písků

Provozní doba – kancelář

 • Pondělí - Čtvrtek

 • 8:00-12:00, 12:30 - 15:30

 • Pátek

 • zavřeno

Ředitelka společnosti

 • Ing. Pavla Norková
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednatelé společnosti

 • Jaroslav Smečka
 • Tomáš Ingr

Vedoucí provozu a dispečink
(dispečer, reklamace)

 • Ing. Oksana Šuhájková

 • +420 736 516 003
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka dispečera
(zástup za dispečera, reklamace)

 • Petra Kolajová

 • +420 736 516 002
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchodní zástupce
(smlouvy, podnikatelé, pohledávky)

 • Ing. Iva Suparičová

 • +420 736 516 020
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Administrativní pracovník
(dotazy, kódování nádob, objednávky nádob)

 • Markéta Nová

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturace

 • Ing. Oksana Šuhájková

 • +420 736 516 003

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účetní

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.