Společnost STKO, spol. s r.o. je společnost s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oboru působící na Mikulovsku a širokém okolí.

Profil společnosti

Odpad je svážen od cca 30 000 obyvatel a od téměř 1000 firem. Naše společnost se neustále snaží hledat inovativní přístupy a technologie v oboru a podporuje tím dynamický růst společnosti. Naším krédem je především pružnost, spolehlivost a hledání společných řešení.

Předmět podnikání:

 • nakládání s odpady vyjma nebezpečných
 • autodoprava
 • nakládání s nebezpečnými odpady

Obecné informace

STKO, spol. s r.o.

 • Brněnská 1090/65, 692 01 Mikulov
 • IČ: 185 109 57
 • DIČ: CZ18510957

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 3242

Management

Ředitel společnosti:
Ing. Norková Pavla

Jednatelé společnosti:
Jaroslav Smečka
Tomáš Ingr

Dozorčí rada:
Vít Černý, předseda DR
Adam Hrůza, místopředseda DR
Vladimír Michna, člen DR

Historie společnosti

 • Vznik společnosti

  rok 1991

  Společnost vznikla v listopadu 1991 jako s.r.o. obcí a měst Mikulovska se záměrem vybudovat skládku odpadů odpovídající novým předpisům a normám, na kterou budou občané jednotlivých obcí ukládat komunální odpad.

 • Stavba skládky

  rok 1992

  Pro realizaci skládky byla vybrána bývalá cihelna a pískovna v katastru obce Drnholec. Vzniklá společnost (v té době s názvem Skládka TKO Drnholec, s.r.o.) nechala zpracovat potřebnou dokumentaci a po výběru dodavatele stavby zahájila v dubnu roku 1992 výstavbu skládky. V té době se jednalo o jednu z prvních skládek nového typu v ČR, kde pro nepropustnost škodlivin ze skládky byla použita fólie HDPE a komplexní monitorovací systém ochrany životního prostředí. Při výstavbě skládky v Drnholci navštěvovali tuto stavbu mnohé delegace odborníků, nejen z ČR. 

 • Provoz a ukončení provozu skládky

  rok 1993

  Skládka byla dokončena v lednu 1993, a zahájen zkušební provoz, který trval do června téhož roku. Po vyhodnocení zkušebního provozu přešla skládka do režimu trvalého provozu. 30.9.2007 byla skládka uzavřena.

 • Svoz odpadů

  rok 1993

  V průběhu výstavby rozhodla valná hromada společnosti, že kromě skládkování odpadů převezme i svoz odpadů od občanů a firem působících tehdy v patnácti obcích společnosti. V roce 1993 při zahájení svozu odpadů a otevření skládky byl svážen odpad třemi vozidly LIAZ BOBR 12.1 pro svoz pouze nádob 110 litrů (klasických kovových popelnic). Ve společnosti pracovalo 11 pracovníků. 

 • Zavedení systému evidence nádob

  rok 1995

  Společnost v roce 1995 změnila název na STKO, spol. s r.o., a o rok později zavedla evidenci všech nádob pomocí čárových kódů. Na vozidlech byly namontovány vážící systémy, které umožňovaly úplný přehled o tom, kolik odpadu jednotlivý zákazník vyprodukoval, a kolik za to bude platit. S nákupem nové techniky bylo upuštěno od přímého vážení každé nádoby z důvodu velké rozmanitosti nakládaných nádob. Evidence podle čárových kódů ale zůstala a naši klienti mají tedy nadále úplný přehled o tom co se s jejich nádobou děje a za co platí.

 • Rozšíření služeb společnosti

  rok 1998

  V roce 1998 rozšířila společnost svou činnost o třídění odpadů, které lze využívat jako druhotnou surovinu a svoz nebezpečných odpadů.

 • Strategie rozvoje

  nyní

  Strategií společnosti je rozšiřování třídění komunálních odpadů, výstavba sběrných dvorů jako nutné infrastruktury pro separovaný sběr komunálních i živnostenských odpadů a zahájení spolupráce se SAKO Brno pro zavedení energetické recyklace odpadů tak aby byl naplňován plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a plán odpadového hospodářství ČR.

Integrovaná politika

Vedení společnosti STKO, s.r.o. přijalo v rámci svých realizačních procesů (nakládání s odpady) následující politiku k zajištění efektivního řízení společnosti.

Základní aktivitou naší společnosti se stává zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení, kvality práce a ochrany životního prostředí do své každodenní činnosti.

Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování.

Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.

Kvalitu našich služeb chápeme jako jednu z nejvyšších hodnot, která nám umožňuje dále se rozvíjet.

Vedení společnosti se v rámci své politiky zavazuje:

 • dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou našich služeb je naším prvořadým cílem
 • jako samozřejmost důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí
 • udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001
 • zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje
 • trvale vzdělávat své pracovníky, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb a ochrany životního prostředí
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky
 • objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména preventivním přístupem
 • vést otevřený dialog s pracovníky, klienty a veřejností o chování k životnímu prostředí
 • předcházet vzniku havarijních situací
 • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti recyklace odpadů
 • snižovat emise vozového parku

Volná pracovní místa

Životopisy můžete zasílat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
nebo přinést osobně do kanceláře
STKO spol. s r.o., Brněnská 65, Mikulov.


Momentálně hledáme kolegy/kelegyně na pozici:

PRACOVNÍK/PRACOVNICE SVOZU ODPADU

více informací o pozici naleznete v sekci Aktuálně

Sídlo

 • STKO, spol. s r.o.
 • Brněnská 65, 692 01 Mikulov

Služby

 • nakládání s odpady vyjma nebezpečných
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • odvoz a odstranění objemného odpadu
 • mytí odpadních nádob 

 • likvidace černých skládek
 • prodej štěrků a písků

Provozní doba – kancelář

 • Pondělí - Čtvrtek

 • 8:00-12:00, 12:30 - 15:30

 • Pátek

 • zavřeno

Ředitelka společnosti

 • Ing. Pavla Norková
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednatelé společnosti

 • Jaroslav Smečka
 • Tomáš Ingr

Vedoucí provozu a dispečink
(dispečer, reklamace)

 • Ing. Oksana Šuhájková

 • +420 736 516 003
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka dispečera
(zástup za dispečera, reklamace)

 • Petra Kolajová

 • +420 736 516 002
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchodní zástupce
(smlouvy, podnikatelé, pohledávky)

 • Ing. Iva Suparičová

 • +420 736 516 020
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Administrativní pracovník
(dotazy, kódování nádob, objednávky nádob)

 • Markéta Nová

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturace

 • Ing. Oksana Šuhájková

 • +420 736 516 003

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účetní

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.